Comunitat XSLH


La comunitat de serveis locals d'habitatge és un espai de relació per a tots els professionals que treballen en temes d'habitatge des de l'àmbit local.

Els objectius de la comunitat són:

  • Fomentar el treball en xarxa entre els Serveis Locals d’Habitatge, facilitant el contacte i l’intercanvi de coneixements i experiències entre els professionals. Es busca augmentar el contacte possibilitant l’establiment de dinàmiques de xarxa.
  • Millorar els serveis prestats als Serveis d’Habitatge, augmentant l’eficiència i simplificant la tasca de suport i assessorament i les comunicacions.
  • Centralitzar i posar a disposició dels professionals dels Serveis Locals d’Habitatge  tota la informació, el material i documentació de què disposem  (notícies, normativa, formació, jornades, manuals, estudis, etc.).

Per formar part de la comunitat cal treballar en un ens local adcrit a la Xarxa se Serveis Locals d'Habitatge.

És important remarcar que els continguts de la comunitat els creen de manera col·laborativa tots els seus membres i per tant la responsabilitat de cada contingut respon al seu autor.

Xarxa Serveis Locals d'Habitatge

La Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge és l'espai d'interrelació, transferibilitat de coneixement i intercanvi d'experiències entre els ens locals i la Diputació de Barcelona, amb l'objectiu de fomentar el treball conjunt, la coordinació interadministrativa i la generació i difusió d'instruments conceptuals, polítics i operatius que serveixin als serveis locals d'habitatge (oficines, borses i altres) per a gestionar millor les polítiques d'habitatge de proximitat.  

més informació

Observatori Local d'Habitatge

L'Observatori Local d'Habitatge de la Diputació de Barcelona s'ocupa de la producció, gestió i difusió d'informació i coneixement en relació a l'habitatge des d'una perspectiva local amb la finalitat de satisfer les necessitats dels ens locals en els processos de disseny, implementació i avaluació de les polítiques locals d'habitatge.

L'observatori actua des de la neutralitat i el rigor per a garantir l'accés dels ens locals a tota la informació i els coneixements necessaris per a assegurar el lideratge local en la definició de les polítiques d'habitatge.

més informació