Observatori Local d'Habitatge

Ja hem publicat els resultats del Panel de Polítiques Públiques Locals d'Habitatge 2022

El Panel de Polítiques Públiques Locals d'Habitatge és un projecte conjunt entre la Diputació de Barcelona i la Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals, que té com a objectiu recollir i analitzar de forma periòdica informació sobre el disseny i el desenvolupament de les polítiques locals d'habitatge. Els resultats del Panel són el producte d'un procés de recollida d'informació d'entre els ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants de la demarcació de Barcelona. El projecte té una periodicitat bianual i es porta realitzant des de 2012.

Nova actualització del nostre visor de dades d'habitatge INDI_MHAB

Us informem que hem actualitzat Indi-Mhab, el visor de dades de l'Observatori Local d'Habitatge de la Diputació de Barcelona. L'eina INDI_MHAB (Indicadors Municipals d'Habitatge de la demarcació de Barcelona) ofereix informació estadística en matèria d'habitatge dels 311 municipis de la demarcació de Barcelona. 

Aquest desembre hem actualitzat Indi_Mhab i s’han incorporat dos nous indicadors: Habitatge amb qualificació energètica alta per consum d'energia primària i Habitatges amb qualificació energètica baixa per consum d'energia primària.  Aquets dos indicadors amb font ICAEN, es sumen als que ja teníem recollits: Habitatge amb qualificació energètica alta per emissions de CO2 i Habitatges amb qualificació energètica baixa per emissions de CO2, oferint d’aquesta manera un recull més acurat dels indicadors relacionats amb l'eficiència energètica. 

L'Observatori Local d'Habitatge de la Diputació de Barcelona presenta el visor SI_REHAB (Sistema d'Informació municipal per a la rehabilitació d'habitatges)

L'Observatori Local d'Habitatge de la Diputació de Barcelona s'ocupa de la producció, gestió i difusió d'informació i coneixement en matèria d'habitatge i la posa a disposició dels ens locals de la demarcació de Barcelona amb la voluntat d'ajudar als ajuntaments a planificar i avaluar les seves polítiques en aquesta matèria.

Us informem que afegim un nou producte a la cartera de serveis que s'ofereix des de l'Observatori Local d'Habitatge. Si fa uns anys vam llançar el visor INDI_MHAB (Indicadors Municipals d'Habitatge de la demarcació de Barcelona) ara us presentem el nostre Sistema d'Informació municipal per a la rehabilitació d'habitatges (SI_REHAB). Es tracta d'una eina que aporta dades estadístiques oficials provinents de diferents fonts per tal de fer una diagnosi de l'estat del parc edificat d'ús residencial del municipi. Aquesta informació es posa a disposició dels ens locals per tal de facilitar la presa de decisions en matèria de rehabilitació.

Actualitzem les dades del nostre visor Indi_Mhab (Indicadors Municipals d'Habitatge de la demarcació de Barcelona)

L'Oficina d'Habitatge de la Diputació de Barcelona té com un dels seus objectius estratègics el d'aportar coneixement i criteri per al disseny i la implementació de les polítiques locals d'habitatge. Aquest objectiu es desplega en diferents línies de suport. Una d'elles són els recursos d'assistència tècnica que oferim als ajuntaments per a la redacció de plans locals d'habitatge i de programes d'actuació municipal d'habitatge. Un altre dels recursos tècnics que oferim en aquesta línia d'actuació és l'Observatori Local d'Habitatge de la Diputació de Barcelona, que s'ocupa d'oferir en obert informació sobre aquest sector que ajudi en els processos de disseny, implementació i avaluació de les polítiques locals d'habitatge.

El visor d'indicadors municipals d'habitatge INDI_MHAB s'actualitza

Us informem que acabem d'actualitzar el visor de dades de l'Observatori Local d'Habitatge de la Diputació de Barcelona. L'eina INDI_MHAB (Indicadors Municipals d'Habitatge de la demarcació de Barcelona) va ser creada l'any 2019 i ofereix informació estadística en matèria d'habitatge dels 311 municipis de la demarcació de Barcelona. 

Ara acabem d'actualitzar la versió incorporant 35 indicadors nous als ja existents. La informació a l'INDI_MHAB està agrupada en quatre categories: les persones, l'habitatge, el mercat i les polítiques d'habitatge. Permet seleccionar un municipi i visualitzar les dades de cada indicador seleccionant la categoria en la qual s'enquadra, tot comparant l'evolució cronològica de cada indicador i la situació del municipi en l'indicador seleccionat en relació a altres municipis o en relació al conjunt de la demarcació. També permet generar informes i exportar les dades en format Open Office Calc de forma que puguin ser processades.

Entre els nous indicadors que s'incorporen amb aquesta darrera actualització destaquem: