Formulari d'inscripció: Sessió de treball sobre el SIDH i l'afectació sobre el mateix de la Llei 1/2022

Data:  22 de juny de 2022

Dades personals
Protecció de dades
Dono el meu consentiment per a que aquestes dades siguin incloses en un fitxer propietat de la Diputació de Barcelona i siguin utilitzades exclusivament per a gestionar les inscripcions en aquesta activitat. D'acord amb el que s'estableix a l'article 13 del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679, podeu exercir els vostres drets d'accés, oblit, rectificació, supressió i oposició des del lloc web de la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona: https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/drets-arco/default.asp