Estadistica

L'Observatori Metropolità de l'Habitatge llança l'enquesta "Habitant en el confinament"

Us donem trasllat d'aquesta iniciativa que va llançar la setmana passada l'Observatori Metropolità de l'Habitage de Barcelona (O-HB). Es tracta d'una enquesta adreçada a la ciutadania que duu per títol "Habitant en el confinament" per tal de conèixer en detall l'afectació del COVID-19 en el sector de l'habitatge.

L'Observatori Local d'Habitatge de la DIBA llença el visor interactiu de dades d'habitatge INDI_MHAB

La Diputació de Barcelona va constituir fa uns anys l'Observatori Local d'Habitatge, dedicat a la producció, gestió i difusió d'informació i coneixement en relació a l'habitatge als municipis de la demarcació de Barcelona, amb la voluntat d'ajudar als ajuntaments a planificar i avaluar les seves polítiques en relació a aquesta matèria.

      

Us informem que l'Observatori Local d'Habitatge acaba de llençar el sistema d'indicadors INDI_MHAB (Indicadors Municipals d'Habitatge de la demarcació de Barcelona). Aquesta eina és un visor de dades de caràcter obert, que proporciona informació municipal en més de 80 indicadors organitzats en quatre categories: les persones, l'habitatge, el mercat i les polítiques d'habitatge. Permet seleccionar un municipi i visualitzar cada indicador seleccionant la categoria en la que s'enquadra. També pemet comparar l'evolució de cada indicador municipal cronològicament i en relació a altres municipis o al conjunt de municipis de la demarcació, amb la possiblitat d'exportar informes en format "pdf" i descarregar les dades en format Open Office Calc.

Podeu accedir a aquesta eina interactiva des del següent enllaç:

https://media.diba.cat/diba/indicadors-habitatge/index.html

Per tal de familiaritzar-vos en el maneig de l'eina hem editat el següent vídeo tutorial:

Per a qualsevol dubte o suggeriment sobre aquesta eina podeu adreçar-vos a l'Oficina d'Habitatge de la Diputació de Barcelona enviant un correu electrònic a la bústia o.habitatge@diba.cat

La Diputació de Barcelona demana poder intervenir en el preu del lloguer en la presentació de l'informe de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona

El dia 27 de febrer de 2018 l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona (O-HB) ha presentat el seu primer informe anual, a la seu de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).