L'Observatori Metropolità de l'Habitatge llança l'enquesta "Habitant en el confinament"

Us donem trasllat d'aquesta iniciativa que va llançar la setmana passada l'Observatori Metropolità de l'Habitage de Barcelona (O-HB). Es tracta d'una enquesta adreçada a la ciutadania que duu per títol "Habitant en el confinament" per tal de conèixer en detall l'afectació del COVID-19 en el sector de l'habitatge.

L'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona està integrat a l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), i és una iniciativa participada pel Departament de Territori i Agenda Urbana de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Associació de Gestors de Polítiques Socials d'Habitatge de Catalunya (GHS). L'Observatori impulsa l'enquesta "Habitant en el confinament" en col·laboració amb l'Agrupació Arquitectura i Sostenibilitat (AUS) del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.

Us demanem que feu difusió de l'enquesta de forma que la contesti el major nombre possible de persones i així els resultats constitueixin una mostra representativa de la incidència que la crisi motivada pel COVID-19 està tenint a casa nostra en el pagament de la hipoteca i el lloguer, així com conèixer les condicions d'habitabilitat o deficiències autopercebudes dels habitatges en els que s'ha residit durant el confinament.

Podeu accedir a l'enquesta en català des del següent enllaç: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecvehnatSNPOBp1mfIj75hMCLkOEh7nFNn3U651qN2o7XpMg/viewform

I en castellà des d'aquest altre enllaç:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebuUEzE6jItpU7E0xErw6dXhDa2oOGXi9yDkaKRRjn8z0I7g/viewform

1 comentari

Heredia Miño, Carlos

A resultes de l'enquesta "Habitant en el confinament", endegada durant el passat mes de maig per l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona (O-HB), acaben de publicar una primera càpsula o informe dels resultats d'aquesta enquesta.

Aquesta primera càpsula només analitza l'evolució quantitativa durant aquests mesos del mercat de lloguer, pel que fa al nombre de contractes d'arrendament formalitzats, i deixa per a propers informes un estudi sobre l'evolució de preus de renda de lloguer. Conclouen que durant el mes de març de 2020 es van dipositar a l'INCASÒL un 28,36% menys de fiances per contractes d'arrendament respecte al mateix mes de 2019.

Podeu accedir a aquest primer petit informe des del seu lloc web al següent enllaç: 

https://www.ohb.cat/wp-content/uploads/2020/05/Ana%CC%80lisis-fiances-2020-Incasol.pdf

Notícies relacionades respecte al preu de lloguer: