A partir del 5 de gener i fins el 8 de febrer ja es poden sol·licitar els recursos que l'Oficina d'Habitatge de la Diputació de Barcelona ofereix a les entitats locals en matèria d'habitatge i rehabilitació en el marc del Catàleg de Serveis 2022

Us informem que el passat dia 23 de desembre de 2021 el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar el Catàleg de Serveis 2022, que inclou un total de 360 recursos i que compta amb un pressupost total de 182,3M€, el que suposa un increment del 21,6% respecte l'any passat.

   

Per part de l'Oficina d'Habitatge presentem una oferta de recursos continuista que inclou 5 recursos de suport tècnic i 4 recursos de suport econòmic, amb petits ajustos en algun d'ells amb l'objectiu d'aportar més transparència i facilitar la tramitació.

El dia 5 de gener de 2022 s'ha obert el termini de presentació de sol·licituds dels recursos inclosos en aquesta convocatòria i, en el cas dels recursos tècnics i econòmics en règim de concurrència competitiva, es podran sol·licitar fins el dia 8 de febrer de 2022.

Per tal d'informar-vos del detall d'aquests nou recursos que oferim i orientar-vos en la presentació de les sol·licituds hem preparat el document que adjuntem. Al quadre inferior també trobareu la informació de cadascun d'aquests recursos amb l'enllaç a la fitxa descriptiva del recurs recollida al Catàleg de Serveis 2022.

NOM RECURS TIPUS RECURS TERMINI SOL·LICITUD TÈCNIC/A DE REFERÈNCIA TELÈFON CORREU
Plans locals d'habitatge Tècnic 08/02/2022 Ània Pluma Vilanova 678.043.896 plumava@diba.cat
Programes d'actuació municipal d'habitatge Tècnic 08/02/2022 Ània Pluma Vilanova 678.043.896 plumava@diba.cat
Estratègies sectorials d'habitatge Tècnic 08/02/2022 Isabel Ezpeleta García 667.994.545 ezpeletagi@diba.cat
Estudis d'actuacions d'habitatge i rehabilitació Tècnic 08/02/2022 Lena Vidal Corsà 667.994.323 vidalcl@diba.cat
Reforma, condicionament i rehabilitació d'habitatges municipals o cedits Econòmic 08/02/2022 Anna Font Morera 678.009.850 fontma@diba.cat
Adquisició d'habitatges

Econòmic

30/09/2022 Núria Alonso Perramon 667.994.369 alonsopn@diba.cat
Foment del lloguer i la gestió d'habitatge assequible Econòmic No cal sol·licitud. Concessió directa amb concurrència als ens locals que compleixen determinats requisits Carlos Heredia Miño 667.994.347 herediamcr@diba.cat
Servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge (SIDH) Econòmic No cal sol·licitud. Concessió directa amb concurrència als ens locals adherits al conveni SIDH Miquel Ortiz Gómez 671.489.666 ortizgm@diba.cat
Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge (XSLH) Tècnic

30/09/2022

Només l'han de sol·licitar els ens locals no adherits a la XSLH

Marta Pradal Gómez 667.994.360 pradalgm@diba.cat

Us recomanem que, prèviament a la tramitació de la sol·licitud pel Portal Municipal de Tràmits (PMT), contacteu amb el tècnic/a de referència de l'Oficina d'Habitatge de la Diputació de Barcelona (Tel. 934.022.932. Correu electrònic: o.habitatge@diba.cat).