Qüestionari de valoració del recurs tècnic "Intervenció en habitatges desocupats"

Un cop finalitzada l'assistència del recurs de Catàleg "Intervenció en habitatges desocupats", us demanem que respongueu el següent breu qüestionari intern d'avaluació:

Dades personals
Enquesta
012345678910
1.- El grau d'ajust del recurs prestat a les necessitats de l'Ajuntament
2.- La qualitat del servei o producte lliurat
3.- L'atenció prestada per part de la Diputació de Barcelona
4.- El plantejament i l'orientació de l'assistència per part de la Diputació de Barcelona en relació al número de reunions i la durada de les mateixes
5.- El temps en el que s'ha desenvolupat l'assistència
012345678910
6.- Valora globalment l'assistència d'"Intervenció en habitatges desocupats" (on 0 és la puntuació més baixa i 10 és la puntuació més alta)
Clàusules de confidencialitat
D'acord amb el que s'estableix a l'article 8 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, dono el meu consentiment per a que aquestes dades siguin incloses en un fitxer propietat de la Diputació de Barcelona i siguin utilitzades exclusivament per a la millora dels serveis que la Diputació de Barcelona ofereix als ens locals. Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició es poden exercir adreçant-se al Registre General de la Diputació de Barcelona, Rambla Catalunya, 126. 08006 - Barcelona, adjuntant fotocòpia del DNI.