Dades - estadístiques

El nostre visor de dades d'habitatge INDI_MHAB ha estat reconegut com el quart millor repositori de dades obertes d'interès per al Tercer Sector Social de Catalunya

En el marc del Smart City Expo World Congress 2023, que es va celebrar a Barcelona del 7 al 9 de novembre, l'associació Iniciativa Barcelona Open Data va presentar el rànquing #50datasets amb propòsit social. Aquest és un repositori de diferents fonts de dades obertes d'interès per al Tercer Sector Social de Catalunya.

Un "data set" és una font de dades obertes, és a dir, dades accessibles, organitzades i estructurades amb accés obert per a que qualsevol persona pugui accedir a la informació, descarregar-se-la i utilitzar-la.

Ja hem publicat els resultats del Panel de Polítiques Públiques Locals d'Habitatge 2022

El Panel de Polítiques Públiques Locals d'Habitatge és un projecte conjunt entre la Diputació de Barcelona i la Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals, que té com a objectiu recollir i analitzar de forma periòdica informació sobre el disseny i el desenvolupament de les polítiques locals d'habitatge. Els resultats del Panel són el producte d'un procés de recollida d'informació d'entre els ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants de la demarcació de Barcelona. El projecte té una periodicitat bianual i es porta realitzant des de 2012.

Nova actualització del nostre visor de dades d'habitatge INDI_MHAB

Us informem que hem actualitzat Indi-Mhab, el visor de dades de l'Observatori Local d'Habitatge de la Diputació de Barcelona. L'eina INDI_MHAB (Indicadors Municipals d'Habitatge de la demarcació de Barcelona) ofereix informació estadística en matèria d'habitatge dels 311 municipis de la demarcació de Barcelona. 

Aquest desembre hem actualitzat Indi_Mhab i s’han incorporat dos nous indicadors: Habitatge amb qualificació energètica alta per consum d'energia primària i Habitatges amb qualificació energètica baixa per consum d'energia primària.  Aquets dos indicadors amb font ICAEN, es sumen als que ja teníem recollits: Habitatge amb qualificació energètica alta per emissions de CO2 i Habitatges amb qualificació energètica baixa per emissions de CO2, oferint d’aquesta manera un recull més acurat dels indicadors relacionats amb l'eficiència energètica. 

L'Observatori Local d'Habitatge de la Diputació de Barcelona presenta el visor SI_REHAB (Sistema d'Informació municipal per a la rehabilitació d'habitatges)

L'Observatori Local d'Habitatge de la Diputació de Barcelona s'ocupa de la producció, gestió i difusió d'informació i coneixement en matèria d'habitatge i la posa a disposició dels ens locals de la demarcació de Barcelona amb la voluntat d'ajudar als ajuntaments a planificar i avaluar les seves polítiques en aquesta matèria.

Us informem que afegim un nou producte a la cartera de serveis que s'ofereix des de l'Observatori Local d'Habitatge. Si fa uns anys vam llançar el visor INDI_MHAB (Indicadors Municipals d'Habitatge de la demarcació de Barcelona) ara us presentem el nostre Sistema d'Informació municipal per a la rehabilitació d'habitatges (SI_REHAB). Es tracta d'una eina que aporta dades estadístiques oficials provinents de diferents fonts per tal de fer una diagnosi de l'estat del parc edificat d'ús residencial del municipi. Aquesta informació es posa a disposició dels ens locals per tal de facilitar la presa de decisions en matèria de rehabilitació.

Actualitzem les dades del nostre visor Indi_Mhab (Indicadors Municipals d'Habitatge de la demarcació de Barcelona)

L'Oficina d'Habitatge de la Diputació de Barcelona té com un dels seus objectius estratègics el d'aportar coneixement i criteri per al disseny i la implementació de les polítiques locals d'habitatge. Aquest objectiu es desplega en diferents línies de suport. Una d'elles són els recursos d'assistència tècnica que oferim als ajuntaments per a la redacció de plans locals d'habitatge i de programes d'actuació municipal d'habitatge. Un altre dels recursos tècnics que oferim en aquesta línia d'actuació és l'Observatori Local d'Habitatge de la Diputació de Barcelona, que s'ocupa d'oferir en obert informació sobre aquest sector que ajudi en els processos de disseny, implementació i avaluació de les polítiques locals d'habitatge.

El visor d'indicadors municipals d'habitatge INDI_MHAB s'actualitza

Us informem que acabem d'actualitzar el visor de dades de l'Observatori Local d'Habitatge de la Diputació de Barcelona. L'eina INDI_MHAB (Indicadors Municipals d'Habitatge de la demarcació de Barcelona) va ser creada l'any 2019 i ofereix informació estadística en matèria d'habitatge dels 311 municipis de la demarcació de Barcelona. 

Ara acabem d'actualitzar la versió incorporant 35 indicadors nous als ja existents. La informació a l'INDI_MHAB està agrupada en quatre categories: les persones, l'habitatge, el mercat i les polítiques d'habitatge. Permet seleccionar un municipi i visualitzar les dades de cada indicador seleccionant la categoria en la qual s'enquadra, tot comparant l'evolució cronològica de cada indicador i la situació del municipi en l'indicador seleccionat en relació a altres municipis o en relació al conjunt de la demarcació. També permet generar informes i exportar les dades en format Open Office Calc de forma que puguin ser processades.

Entre els nous indicadors que s'incorporen amb aquesta darrera actualització destaquem:

L'Observatori Metropolità de l'Habitatge llança l'enquesta "Habitant en el confinament"

Us donem trasllat d'aquesta iniciativa que va llançar la setmana passada l'Observatori Metropolità de l'Habitage de Barcelona (O-HB). Es tracta d'una enquesta adreçada a la ciutadania que duu per títol "Habitant en el confinament" per tal de conèixer en detall l'afectació del COVID-19 en el sector de l'habitatge.

L'Observatori Local d'Habitatge de la DIBA llença el visor interactiu de dades d'habitatge INDI_MHAB

La Diputació de Barcelona va constituir fa uns anys l'Observatori Local d'Habitatge, dedicat a la producció, gestió i difusió d'informació i coneixement en relació a l'habitatge als municipis de la demarcació de Barcelona, amb la voluntat d'ajudar als ajuntaments a planificar i avaluar les seves polítiques en relació a aquesta matèria.

      

Us informem que l'Observatori Local d'Habitatge acaba de llençar el sistema d'indicadors INDI_MHAB (Indicadors Municipals d'Habitatge de la demarcació de Barcelona). Aquesta eina és un visor de dades de caràcter obert, que proporciona informació municipal en més de 80 indicadors organitzats en quatre categories: les persones, l'habitatge, el mercat i les polítiques d'habitatge. Permet seleccionar un municipi i visualitzar cada indicador seleccionant la categoria en la que s'enquadra. També pemet comparar l'evolució de cada indicador municipal cronològicament i en relació a altres municipis o al conjunt de municipis de la demarcació, amb la possiblitat d'exportar informes en format "pdf" i descarregar les dades en format Open Office Calc.

Podeu accedir a aquesta eina interactiva des del següent enllaç:

https://media.diba.cat/diba/indicadors-habitatge/index.html

Per tal de familiaritzar-vos en el maneig de l'eina hem editat el següent vídeo tutorial:

Per a qualsevol dubte o suggeriment sobre aquesta eina podeu adreçar-vos a l'Oficina d'Habitatge de la Diputació de Barcelona enviant un correu electrònic a la bústia o.habitatge@diba.cat

La Diputació de Barcelona demana poder intervenir en el preu del lloguer en la presentació de l'informe de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona

El dia 27 de febrer de 2018 l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona (O-HB) ha presentat el seu primer informe anual, a la seu de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

divendres
30
09:30h
Setembre 2016

Convocatòria Taller 3: La detecció de l'habitatge buit (Espais monogràfics mobilització de l'habitatge cap al lloguer assequible)

Un cop tornats de vacances, reiniciem amb el cicle monogràfic de tallers d’espais d’experiències dedicats a l’habitatge desocupat. En particular, el taller té com a objectiu analitzar les eines que els ajuntaments tenen a la seva disposició per a detectar indicis de desocupació en el parc d’habitatges tenint en compte el marc normatiu vigent en matèria d’habitatge i de protecci