Qüestionari de valoració de la visita "El cas de Taradell i la Mancomunitat La Plana" (8 de juliol de 2022)

ORGANITZACIÓ
12345678910
Valora globalment, en una escala de l'1 al 10, si l'organització i el funcionament de la visita han estat correctes (a nivell de comunicació prèvia, preinscripció, atenció rebuda, etc.), on 1 és "Gens correcte" i 10 és "Molt bona/Excel·lent"
PROGRAMA I OBJECTIUS
PONENTS
VALORACIÓ GLOBAL
12345678910
Valora globalment si les explicacions de la visita són aplicables al meu lloc de treball, on 1 és "Gens aplicables" i 10 és "Totalment aplicables"
12345678910
Valora globalment la visita, on 1 és "Molt millorable" i 10 és "Molt bona/Excel·lent"