Cursos

dimecres
02
09:00h
Novembre 2016

CURS DE REHABILITACIÓ, MANTENIMENT I HABITATGE

El curs pretén fer una visió general sobre el mètode general de diagnosi, dirigit als electes i tècnics locals implicats en els processos de rehabilitació, que els ajudi i faciliti la planificació i gestió de les intervencions de rehabilitació de l’arquitectura en el seu context territorial (rural o urbà) proporcionant una sèrie d’eines i recomanacions, per l’anàlisi, avaluació i execució d’aquests tipus d’operacions.

1
divendres
30
09:30h
Setembre 2016

Convocatòria Taller 3: La detecció de l'habitatge buit (Espais monogràfics mobilització de l'habitatge cap al lloguer assequible)

Un cop tornats de vacances, reiniciem amb el cicle monogràfic de tallers d’espais d’experiències dedicats a l’habitatge desocupat. En particular, el taller té com a objectiu analitzar les eines que els ajuntaments tenen a la seva disposició per a detectar indicis de desocupació en el parc d’habitatges tenint en compte el marc normatiu vigent en matèria d’habitatge i de protecci