CURS DE REHABILITACIÓ, MANTENIMENT I HABITATGE

Públic al qual s'adreça: 
Tècnics i polítics amb competències sobre la planificació i gestió de la rehabilitació dels edificis d’habitatge.
dimecres
02
09:00h
Novembre 2016
Data de finalització: dimecres, 02/11/2016 - 14:00

El curs pretén fer una visió general sobre el mètode general de diagnosi, dirigit als electes i tècnics locals implicats en els processos de rehabilitació, que els ajudi i faciliti la planificació i gestió de les intervencions de rehabilitació de l’arquitectura en el seu context territorial (rural o urbà) proporcionant una sèrie d’eines i recomanacions, per l’anàlisi, avaluació i execució d’aquests tipus d’operacions.

En la primera sessió es realitzarà una visió general del treball realitzat per l’Agencia d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, en les seves seccions de Rehabilitació i Conservació, des de les diferents iniciatives encaminades al coneixement i diagnosi del parc edificat Català, amb l’objectiu de realitzar un marc comú de coneixement previ al parc edificat.

Per fer la diagnosi d’un edifici és necessari tenir una visió global del territori en el qual es troba situat i comprendre la seva relació amb l'entorn territorial i urbà. És per aquesta raó que el projecte RehabiMed insisteix en la necessitat d'aplicar aquesta Guia en el marc del mètode global de rehabilitació que es desenvolupa i  es defineixen uns criteris d'intervenció comuns i coherents per fer front a la complexa problemàtica que aquestes situacions comporten. Coneixement, Reflexió, Obra i Vida útil.

També, aquesta segona sessió realitzarà una breu introducció als diferents sistemes constructius que podem trobar en el conjunt del parc edificat.

En la tercera sessió, es realitzarà la implantació del mètode de diagnosi, en particular en sistemes i estructures verticals i façanes, centrats no només en aspectes estructurals sinó també centrats en casos pràctics que permetin el desenvolupament de metodologies de diagnosi pròpies d’aquestes tipologies constructives. 

En la darrera sessió es continuarà un seguiment detallat, en aquest cas en estructures horitzontals de sostres, específicament en les diferents tipologies constructives i les seves diferents èpoques.

En aquesta mateixa sessió, es farà una breu reflexió i coneixement sobre la diagnosi energètica, com a punt final de reflexió al coneixement del conjunt de les tipologies constructives.

Adjunt trobareu el Programa

Per a inscripcions cliqueu el següent link

1 comentari

Pradal Gómez, Marta

Fe d'errades: L'horari correcte de les sessions és de 9:00 a 14:00. En una de les versions del programa apareixia un horari diferent en la introducció del document. Disculpeu les molèsties.