Fitxa resum Visita "El cas de Cardona i la Colònia Arquers" en el marc del Cicle de visites "Les polítiques d'habitatge dels municipis petits"

més informació sobre la visita 01/19

Us adjuntem a l'arxiu annex la fitxa resum de la visita que vam fer el dia 29 de març de 2019 a la l'antiga Colònia minera Arquers del municipi de Cardona, amb la que vam inaugurar el Cicle de visites "Les polítiques d'habitatge dels municipis petits", i que va comptar amb l'assistència de quinze persones (principalment, personal electe i personal tècnic d'altres ajuntaments petits de la demarcació de Barcelona).

Aquest Cicle de visites pretén posar en valor les polítiques locals d'habitatge de municipis de menys de 5.000 habitants que tinguin un enfocament innovador, ja sigui en la recerca de fórmules alternatives d'accés a l'habitatge que facilitin atreure població al municipi o frenar-ne la pèrdua, ja sigui en la recerca de sistemes de construcció sostenible.

El document que us adjuntem s'estructura en dues parts:

  • Una primera part a on es recullen tots els programes o actuacions en matèria de política d'habitatge que ha endegat l'Ajuntament de Cardona en els darrers anys.
  • Una segona part descriptiva de la visita pròpiament destacant:
  1. L'explicació que van fer els responsables polítics i tècnics de l'Ajuntament de Cardona del seu Programa d'Actuació Municipal d'Habitatge (PAMH) així com de l'estratègia d'optimització i rehabilitació dels habitatges unifamiliars de l'antiga Colònia minera Arquers, actuacions per a les que han comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona.
  2. La visita pròpiament als habitatges que ja han rehabilitat de la Colònia, amb l'explicació per part dels responsables municipals, de les formes de rehabilitació que han utilitzat i la posterior explotació en règim de lloguer social i altres projectes de masoveria urbana, encara en fase d'estudi. Des del mateix document hi ha enllaços per a descarregar-se la presentació de suport a l'exposició que van utilitzar els ponents així com enllaços a notes de premsa de mitjans de comunicació que es van fer ressó d'aquesta visita.

Gràcies a l'Ajuntament de Cardona per la seva col·laboració i predisposició a socialitzar les seves experiències que poden ser replicables a altres municipis.