Fitxa resum Visita "El cas de Vallcebre: rehabilitació i mobilització del parc públic d'habitatges" en el marc del Cicle de visites "Les polítiques d'habitatge dels municipis petits"

més informació sobre la visita 02/19

Us adjuntem a l'arxiu annex la fitxa resum de la visita que vam fer el passat dia 19 de juliol de 2019 al municipi de Vallcebre per tal de conèixer de primera mà les actuacions en matèria de política d'habitatge endegades per l'ajuntament d'aquest municipi de l'Alt Berguedà. Visita que s'emmarca en la segona edició del cicle "Les polítiques d'habitatge dels municipis petits" i que va comptar amb l'assistència de vint-i-dues persones, moltes d'elles alcaldes i regidors d'altres ajuntaments de petits municipis de la demarcació de Barcelona i que comparteixen amb Vallcebre realitats econòmiques, laborals, sociodemogràfiques i possibilitats residencials similars.

L'objectiu d'aquest cicle de visites és posar en valor les polítiques locals d'habitatge impulsades a municipis de menys de 10.000 habitants que tinguin un enfocament innovador, ja sigui en la recerca de sistemes de construcció sostenible, ja sigui en la recerca de fórmules alternatives d'accés a l'habitatge que facilitin atreure població al municipi o, si més no, frenar-ne la pèrdua.

El document que us adjuntem s'estructura en dues parts:

  • Una primera part explicativa de l'estratègia i les actuacions dutes a terme en aquest municipi per tal de rehabilitar i mobilitzar el patrimoni públic d'habitatges de titularitat municipal per després incorporar-los al mercat de lloguer assequible, incidint en les necessàries modificacions en el planejament urbanístic, el procés de rehabilitació en sí, i el procés d'adjudicació dels immobles rehabilitats.
  • Una segona part descriptiva de la visita pròpiament, destacant l'explicació de primera mà que van fer els responsables polítics de l'Ajuntament de Vallcebre i també el personal de la Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona que ha col·laborat prestant suport tècnic i econòmic en la implementació de les actuacions. Per a acabar visitant "in situ" dos dels habitatges ja rehabilitats i un tercer en fase d'estudi de viabilitat.

Des de l'Oficina d'Habitatge de la Diputació de Barcelona agraïm la implicació de l'Ajuntament de Vallcebre en aquesta iniciativa de compartir i socialitzar experiències, així com a totes les persones que hi van assistir, tot esperant que aquestes actuacions siguin del seu interès i amb possiblitat de ser replicades als seus respectius municipis.