L'Oficina d'Habitatge de la Diputació de Barcelona organitza dos tallers els dies 7 i 8 de juny, en el marc de l'International Social Housig Festival 2023. Les inscripcions ja estan obertes

dimecres
07
15:30h
Juny 2023
Data de finalització: dimecres, 07/06/2023 - 16:45

Taller 1:     Mobilització d'actius privats cap a l'habitatge assequible, cooperatiu i social_7 de juny de 2023

Taller 2:     Quin paper pot tenir la col·laboració públic-privada en l'habitatge assequible?_8 de juny de 2023

  

TALLER 1: Mobilització d'actius privats cap a l'habitatge assequible, cooperatiu i social 

Data:          7 de juny de 2023

Horari:        de 15.30 a 16.50 hores

Lloc:           Barcelona - Recinte Escola Industrial - Edifici 25 (Aula S-6) Carrer Comte d'Urgell, 187. 08036 - Barcelona

Idioma:       Anglès (amb servei de traducció simultània al castellà pels assistents que ho demanin)

L'objectiu d'aquest taller és debatre sobre diverses estratègies que permetin assolir l'assequibilitat amb la mobilització d'habitatges de propietat privada cap a l'habitatge cooperatiu i social. En podrem aprendre de projectes al respecte ja implementats a Catalunya i a Alemanya i trobar noves formes de provisió d'habitatges sostenibles i assequibles, alhora que es combat l'especulació i es promou la rehabilitació. També es debatrà sobre el paper que en aquest procés poden tenir les Administracions Públiques.

Hi participaran com a ponents en aquest taller:

Andrea Castarlenas, responsable de comunicació de La Dinamo Fundació (Catalunya)

Albert Terrones Ribas, cap del Servei d'Habitatge de l'Ajuntament de Mataró (Catalunya)

Isabel Ezpeleta, advocada de l'Oficina d'Habitatge de la Diputació de Barcelona (Catalunya)

Charlotte Spellenberg. Associació SoWo Leipzig eG (Alemanya)

Tobias Bernet. Associació SoWo Leipzig eG (Alemanya)

Maximilian Hellriegel. Associació SoWo Leipzig eG (Alemanya)

TALLER 2: Quin paper pot tenir la col·laboració públic-privada en l'habitatge assequible?

Data:          8 de juny de 2023

Horari:        de 15.30 a 16.50 hores

Lloc:           Barcelona - Recinte Escola Industrial - Edifici 25 (Aula S-6) Carrer Comte d'Urgell, 187. 08036 - Barcelona

Idioma:       Anglès (amb servei de traducció simultània al castellà pels assistents que ho demanin)

La promoció d'habitatge assequible requereix d'una inversió molt important que el sector públic per sí mateix no sempre pot aportar. La necessitat d'augmentar el parc d'habitatges i, en particular, habitatges assequibles de lloguer és un objectiu compartit pels diferents actors implicats en les polítiques d'habitatge. En aquest taller es revisaran diferents intervencions que ens permetran conèixer com mobilitzar sòl i com trobar recursos per promoure habitatge assequible, posant l'èmfasi en les oportunitats de la col·laboració públic-privada.

Hi participaran com a ponents en aquest taller:

Xavier Vilajoana, president de l'Associació de Promotors de Catalunya (APCE)

Maria Oliver, subdirectora de gestió de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha)

Lena Vidal, arquitecta de l'Oficina d'Habitatge de la Diputació de Barcelona

Donato Muñoz, CEO de CEVASA i d'Habitatge Metròpolis Barcelona

Inscripcions

Podeu formalitzar la vostra inscripció en aquests tallers o en qualsevol de les activitats que s'han programat en el marc de l'International Social Housing Festival 2023 els dies 7,8 i 9 de juny, des del següent enllaç.

El termini d'inscripció finalitza el dia 29 de maig.

Més informació de l'International Social Housing Festival 2023 al seu lloc web:

https://socialhousingfestival.eu/