Convocatòria de la Taller: "Intervenció en habitatges desocupats (Espais monogràfics mobilització de l'habitatge cap al lloguer assequible)"

Públic al qual s'adreça: 
Les sessions estan obertes a tots els tècnics dels serveis d’habitatge dels ens locals que estan adscrits a la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge
dijous
27
09:30h
Octubre 2016
Data de finalització: dijous, 27/10/2016 - 14:00

Per finalitzar el cicle monogràfic de tallers d’Espais d’Experiències dedicats a l’habitatge desocupat, us convidem conjuntament amb l’Ajuntament de Sabadell a una sessió especial dedicada a la intervenció sobre l’habitatge desocupat.

L’objectiu del taller és el d’identificar, discutir i posar en comú aquells instruments que els ajuntaments tenen a al seu abast per a incidir sobre l’habitatge desocupat tant des d’estratègies de foment com de sanció, fent especial incidència en l’àmbit de l’acreditació de les situacions de desocupació per mitjà de programes d’inspecció.  Es planteja un espai dedicat a analitzar les potencialitats d’aquests instruments però també els seus problemes pràctics de desenvolupament i posada en marxa. Com sempre, el format dels tallers ha de permetre compartir experiències i detectar conjuntament bones pràctiques, obstacles o reptes en relació a qüestions com els programes d’inspecció

Per aquesta sessió, l’Ajuntament de Sabadell – a més d’actuar com a amfitrió – iniciarà el debat exposant la seva estratègia de detecció i intervenció sobre l’habitatge desocupat  a partir de  l'ordenança municipal reguladora del procediment sobre verificació d'habitatges buits i l'ordenança fiscal que regula la taxa per a la verificació d'ús anòmal de l'habitatge en cas d'habitatge buit. A més, el taller comptarà amb la participació del professor Juli Ponce Solé, Catedràtic acreditat de Dret administratiu i Director de l'Institut de recerca TransJus de la Universitat de Barcelona, que contribuirà a emmarcar aquests instruments en l’ordenament jurídic català i espanyol.

Entre d’altres tractarem qüestions com:

  • Quins són els instruments que els ajuntaments tenen a la seva disposició per a actuar sobre l’habitatge desocupat?
  • Què són i com funcionen els programes d’inspecció?
  • Quins problemes de caràcter operatiu i jurídic es plantegen en la seva posada en marxa?
  • Quins són els resultats obtinguts en el marc dels ajuntaments que participen en la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge?
  • Com es vinculen aquests instruments entre ells en el marc de l’estratègia d’habitatge del municipi?

Així doncs, us proposem el següent ordre del dia:

  1. Presentació i objectius del taller 
  2. Instruments en l’ordenament jurídic català i espanyol.
  3. Estratègia i actuacions de  verificació d'habitatges buits en el marc de l'ordenança municipal de Sabadell
  4. Debat i intercanvi d’experiències

Espais monogràfics mobilització de l'habitatge cap al lloguer assequible

Els Espais d'Experiències s'organitzen des de l'Oficina d’Habitatge de la Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats en format taller amb l’objectiu de tractar temes concrets amb què els serveis d'habitatge treballen en el seu dia a dia, amb una metodologia molt enfocada a la pràctica.

Degut al creixent interès dels ens locals en la mobilització dels habitatges buits per destinar-los a lloguer assequible, el fenomen de la concentració d'habitatge en mans de grans tenidors,  la innovació jurídica en aquest àmbit i les diferents línies de treball que s’estan duent a terme per part de l'Oficina d’Habitatge, hem cregut convenient dedicar els pròxims tallers específicament a aquesta temàtica.

Amb aquesta idea us proposem tres tallers que tindran com a fil conductor la mobilització de l'habitatge cap al lloguer assequible i que tenen la voluntat d'explorar la temàtica des de tres punts de vista diferents:

·     L'obtenció d'habitatge buit, a través de convenis de cessió, la compra i l'exercici del tanteig i retracte (realitzat, documentació en el següent enllaç)

·     La detecció de l'habitatge buit, treballant amb dades i indicis desocupació

·     La intervenció en l'habitatge buit, incoant expedients administratius i aplicant instruments coercitius, de foment i de sanció.

Assistents

Les sessions estan obertes a tots els tècnics dels serveis d’habitatge dels ens locals que estan adscrits a la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge, però està específicament pensada per a aquelles persones que treballen directament els temes que es tractaran en cada sessió.

Les sol·licituds seran ateses considerant l'adequació del perfil dels demandants, la motivació i, finalment, l'ordre de presentació de les sol·licituds.

Per afavorir la participació del màxim d'assistents es limita l'assistència al curs a dues persones per ens local i àrea. En funció del nombre de persones inscrites es considerarà la possibilitat d'ampliar aquest nombre.

Data: 27 d’octubre de 2016 
Horari: de 9:30 a 14.00 h
Lloc: Auditori del 2on pis del Casal Pere Quart (Rambla, 69) de Sabadell  -L'estació de FGC (Sabadell-Plaça Major) es troba a 2 minuts del Casal Pere Quart.

Inscripcions:

http://aplicacions.diba.cat/gestforma/publico/detalleedicion.jsp?idapr=&id_edicion=4924

La data límit de la inscripció serà el dia 26 d’octubre de 2016

CRONOGRAMA

9:30 – 11:00

Instruments a l’abast dels ens locals per intervenir en els habitatges buits i fomentar-ne la mobilització efectiva.

Juli Ponce Solé

Catedràtic acreditat de Dret administratiu i Director de l'Institut de recerca TransJus de la Universitat de Barcelona

11:00 – 11:30

Descans

11:30 – 12:30

Estratègia  i actuacions  de  verificació d'habitatges buits en el marc de l'ordenança municipal

Ajuntament de Sabadell

Anna Vivas i Barnola

Cap del Servei d'Habitatge de l'Ajuntament de Sabadell

12:30 – 14:00

Debat i intercanvi d’experiències