Nova edició del Cicle de visites "Les polítiques d'habitatge dels municipis petits". Reagendem pel 14 de juny la visita d'estudi: "El cas de Centelles: planificació, rehabilitació i augment del parc d'habitatge assequible"

Públic al qual s'adreça: 
L'activitat s'adreça principalment a càrrecs electes i personal tècnic de municipis petits i consells comarcals, així com a professionals interessats en conèixer experiències innovadores en matèria d'habitatge
divendres
14
10:30h
Juny 2024
Data de finalització: divendres, 14/06/2024 - 13:30

Data:                  14 de juny de 2024

Horari:                a partir de les 10.15

Lloc de trobada: Centelles - Ajuntament de Centelles (Carrer Nou, 15-17. 08540 - Centelles)

Presentació

Des de l'Oficina d'Habitatge de la Diputació de Barcelona organitzem una nova visita d'estudi emmarcada en el Cicle de visites: "Les polítiques d'habitatge dels municipis petits".

L'objectiu d'aquest cicle de visites és el de donar a conèixer i posar en valor les polítiques públiques locals d'habitatge endegades a municipis de menys de 10.000 habitants de la demarcació de Barcelona, actuacions que hagin facilitat la provisió de solucions residencials assequibles al municipi o intervencions públiques en promoció o rehabilitació edificatòria residencial innovadores.

En aquesta ocasió volem apropar-nos a Centelles, municipi que a partir de l'elaboració del seu Programa d'Actuació Municipal d'Habitatge (PAMH) està impulsant diverses iniciatives orientades a augmentar el parc públic assequible i a fomentar la rehabilitació i millora energètica del parc privat.

Centelles, a la comarca d'Osona, té una població de 7.726 habitants. El parc immobiliari d'ús residencial el conformen 3.693 immobles, amb predomini de la tipologia unifamiliar i poc pes del mercat de lloguer, que només és el règim de tinença del 16% de la població. Preocupa l'increment del 40% en el preu de renda per lloguer d'habitatges registrat des de 2014 i la falta d'habitatge assequible / protegit (només hi ha dues promocions d'HPO al poble).

Durant la visita coneixerem, de la mà dels responsables polítics i tècnics de l'ajuntament:

  • El Programa d'Actuació Municipal d'Habitatge de Centelles.
  • L'adquisició d'habitatges privats i la seva posterior rehabilitació per tal de dotar-se d'un parc públic d'habitatges assequibles i socials.
  • L'impuls d'un programa local de rehabilitació a escala de barri aprofitant els recursos del Programa 1 d'Entorns Residencials de Rehabilitació Programada dels fons NextGenerationEU.
  • L'estudi de detecció dels habitatges buits i la implementació de mesures per mobilitzar aquest parc vacant i incorporar-lo al mercat.

Inscripcions

La inscripció és gratuïta. Aforament màxim de 25 persones.

La formalització de la inscripció s'ha de fer complimentant i enviant el següent formulari. El termini d'inscripció finalitza el dia 10 de juny.

Organitza

Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Regeneració Urbana

Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats

C. Urgell 187 2a planta

Recinte Escola Industrial

08036 Barcelona

Tel. 934.022.890

www.diba.cat

gs.hua@diba.cat