Sessió informativa: Programa d'ajuts a la rehabilitació energètica en edificis en municipis de repte demogràfic (PREE5000)

Públic al qual s'adreça: 
Exclusivament personal tècnic i càrrecs electes d'entitats locals de municipis de menys de 5.000 habitants de la demarcació de Barcelona
divendres
13
10:00h
mai 2022
Data de finalització: divendres, 13/05/2022 - 11:30

Data:          13 de maig de 2022

Horari:        de 10.00 a 11.30 hores

Modalitat:   On line via Zoom

Presentació

El parc edificat d'ús residencial existent a Catalunya està força envellit, presenta bastants deficiències i una qualificació d'eficiència energètica, en general, baixa. Pel que fa a l'antiguitat, segons dades provinents del cens d'habitatges de l'Idescat de 2011, el parc el composen 346.882 edificis d'habitatges plurifamiliars. Aquesta tipologia edificatòria representa el 75% dels immobles d'ús residencial de Catalunya. D'aquests, un 67% van ser edificats abans de 1980.

Pel que fa a la qualitat arquitectònica de les edificacions, segons el darrer informe de setembre de 2021 de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya sobre els certificats d'aptitud derivats de les Inspeccions Tècniques d'Edificis (ITE), només un 12% dels edificis d'habitatges inspeccionats en 2021 van superar la ITE sense deficiències.

Pel que fa a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis, el 81% dels habitatges tenen una qualificació energètica d'E,F o G (les més baixes).

Històricament, les polítiques públiques d'ajuts a la rehabilitació edificatòria residencial implementades a Catalunya s'han centrat en subvencionar obres de conservació, manteniment i millora de l'accessibilitat de les edificacions, mentre que les intervencions de rehabilitació en millora de l'eficiència energètica han tingut un paper molt residual.

L'arribada dels fons europeus de recuperació Next Generation EU destinats a la rehabilitació energètica residencial i emmarcats en al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència suposen una gran oportunitat per a abordar la necessària renovació sostenible dels edificis d'habitatges catalans. La Generalitat de Catalunya ja ha obert recentment vàries convocatòries públiques de subvencions en aquest sentit. A banda de l'objectiu de descarbonització de l'edificació, una prioritat europea és combatre el despoblament i una de les estratègies passa per la mobilització dels habitatges desocupats ubicats en nuclis rurals millorant la seva habitabilitat amb subvencions a la rehabilitació energètica.

Aquesta jornada té com a objectiu donar a conèixer el Programa de Rehabilitació Energètica en Edificis Existents en municipis de repte demogràfic (PREE5000), municipis de menys de 5.000 habitants. Aquesta línia d'ajuts ha estat objecte de convocatòria pública per part de l'Institut Català d'Energia (ICAEN) amb la Resolució ACC/344/2022, de 16 de febrer.

Programa

10.00 Presentació de la sessió

Sònia Ballester Escusa, cap de l'Oficina d'Habitatge de la Diputació de Barcelona.

10.10 Institut Català d'Energia: el Programa de Rehabilitació Energètica en Edificis Existents en municipis de repte demogràfic (PREE5000)

  • Altres convocatòries vigents d'ajuts públics en rehabilitació energètica d'edificis i habitatges.
  • La convocatòria del Programa PREE.
  • Bases reguladores del Programa PREE5000 (Reial Decret 691/2021).
  • Convocatòria d'ajuts del Programa PREE5000 (Resolució ACC/344/2022): dotació pressupostària, beneficiaris, actuacions elegibles, quantia de les actuacions subvencionables, terminis de presentació de sol·licitud, execució i justificació, documentació requerida.

Oriol Muntané Raich, tècnic de l'Institut Català d'Energia (ICAEN). Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Generalitat de Catalunya.

11.00 Torn de debat i preguntes

11.30 Tancament de la sessió

Inscripcions

La sessió informativa es realitzarà en format videoformació mitjançant la plataforma Zoom. Les inscripcions es realitzaran mitjançant l'aplicatiu Gestforma i la confirmació de la inscripció per part de la Diputació de Barcelona es farà per correu electrònic el mateix dia de finalització del termini d'inscripció, així com l'enllaç a la Sala a on es realitzarà la videoconferència.

Per motius logístics i de dinàmica de les sessions el nombre de places és limitat. Les sol·licituds seran ateses considerant l'adequació del perfil dels demandants i l'ordre de presentació de les sol·licituds. L'organització es reserva el dret a fer canvis en la programació establerta. 

Podeu fer efectives les vostres inscripcions fins el dia 12 de maig de 2022 mitjançant el següent enllaç.

Organitza

Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats

C. Urgell 187 2a planta

Recinte Escola Industrial

08036 Barcelona

Tel. 934.022.890

www.diba.cat

gs.hua@diba.cat