L'habitatge en entorns urbans... Camí de la Banlieue? - Anàlisi de les polítiques de sòl i habitatge en temps incerts

dimecres
04
09:00h
mai 2016
Data de finalització: dimecres, 04/05/2016 - 14:30

Presentació

Les dinàmiques del mercat privat de l'habitatge configuren i transformen tant l'entorn urbà com la composició social de les ciutats i pobles. Entre d'altres, el mercat de l'habitatge té un impacte sobre processos de transformació de sòl, de mobilitat de residencial, de substitució de població en barris (gentrificació, segregació, etc.),  de renovació d'edificis, de cohesió social, o de reducció/increment de desigualtats.

En molts països del nostre entorn, la necessitat de "governar" aquests impactes forma part del nucli de les polítiques urbanes i en particular de les polítiques d'habitatge, juntament amb la preocupació per l'accés o la pèrdua de l'habitatge.

La jornada prestarà especial atenció als reptes que fenòmens com l'aparició de grans tenedors d'habitatge, l'habitatge vacant, les restriccions de finançament, la concentració de pobresa urbana, la degradació del parc, la manca de capacitat per promoure actuacions de rehabilitació, l¡ocupació irregular d’immobles,  el barraquisme,  els altres usos de l'habitatge (habitatges turístics, etc.),  l'estigmatització de determinades zones de les ciutats, les qüestions de seguretat, l'actuació de grup que controlen l'accés a habitatges, etc. generen sobre les administracions locals i sobre les polítiques locals d’habitatge en la contribució d’assolir ciutats més integrades i més integradores.

La jornada l'organitzen l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona i l'Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge, amb la col·laboració de l'Àrea de Cooperació Local de la Diputació de Girona i l'Associació de Promotors públics de Catalunya.

Programa

La  jornada es dividirà en dos blocs, el primer amb dues ponències sobre la financiarització de l'habitatge i la vulnerabilitat urbana i el segon, amb dues taules rodones, l'una amb regidors i gestors municipals (intervenint en la ciutat des de l'habitatge. Intervenint en l'habitatge des de la ciutat) i l'altre amb actors que intervenen en l'àmbit urbà de l’habitatge (la governança de l’habitatge i la ciutat més enllà de l'administració).

Podeu consultar el programa al següent enllaç

Destinataris

La Jornada està destinada a personal tècnic i càrrecs electes de les administracions locals que treballen de forma directa o indirecta en l'àmbit de l'habitatge i a professionals d'empreses públiques de sòl i habitatge de gestores de polítiques socials d'habitatge i altres agents del sector públic, privat i acadèmic interessat en l'àmbit immobiliari, de planificació, promoció i gestió de l'habitatge i de la millora urbana.

Inscripcions

Les inscripcions poden realitzar-se fins el 2 de maig, remetent les següents dades a delatorream@diba.cat

Nom i Cognoms

Adreça electrònica

Entitat

Càrrec que desenvolupa

Telèfon de contacte 

DNI

Protecció de dades personals

D'acord amb el que s'estableix a l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, dono el meu consentiment perquè aquestes dades siguin incloses en un fitxer propietat de la Diputació de Barcelona, i siguin utilitzades exclusivament per a la inscripció i possibles comunicacions sobre la jornada, congrés o seminari al que m'estic apuntant. Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició es poden exercir adreçant-se al Registre General de la Diputació de Barcelona, Rambla Catalunya, 126, 08008-Barcelona, adjuntant fotocòpia del DNI.

Organitza

              

Col·labora

                          

1 comentari

Pons, Marina

Us avisem que hi ha hagut un canvi en el programa de la jornada, finalment de l'ajuntament de Barcelona vindrà el regidor d'habitatge, Josep Maria Montaner.

I aprofitem l'avinentesa per recordar-vos que encara esteu a temps d'inscriure-us.

Una salutació,