Ja hem publicat els resultats del Panel de Polítiques Públiques Locals d'Habitatge 2022

El Panel de Polítiques Públiques Locals d'Habitatge és un projecte conjunt entre la Diputació de Barcelona i la Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals, que té com a objectiu recollir i analitzar de forma periòdica informació sobre el disseny i el desenvolupament de les polítiques locals d'habitatge. Els resultats del Panel són el producte d'un procés de recollida d'informació d'entre els ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants de la demarcació de Barcelona. El projecte té una periodicitat bianual i es porta realitzant des de 2012.

Per a cada un dels ajuntaments participants s'elabora un informe amb els resultats particulars del municipi per al Panel 2022 que ja han estat lliurats als ajuntaments. Ara, també lliurem els informes de resultats Panel amb dades agregades de la demarcació i l'informe evolutiu dels resultats de les diferents edicions del Panel 2012-2020. Aquests documents de resultats conjunts de la demarcació es poden consultar al web de l'Observatori Local d'Habitatge de la Diputació de Barcelona.

Als informes de resultats del Panel de Polítiques Públiques Locals d'Habitatge hi podreu trobar informació sobre la gestió d'aquestes polítiques en qüestions diverses com: quines són les principals actuacions en matèria d'habitatge dels ajuntaments, quins són els seus objectius i quines són les seves principals preocupacions en aquest àmbit. També es recullen resultats relacionats amb l'habitatge i la governança o sobre com s'estructura la prestació dels serveis locals d'habitatge dins els ajuntaments. A la sisena edició de l'Enquesta Panel hi han participat el 78% dels ajuntaments de municipis de Barcelona de més de 10.000 habitants.

Els resultats complets es poden consultar des del següent enllaç.