El visor d'indicadors municipals d'habitatge INDI_MHAB s'actualitza

Us informem que acabem d'actualitzar el visor de dades de l'Observatori Local d'Habitatge de la Diputació de Barcelona. L'eina INDI_MHAB (Indicadors Municipals d'Habitatge de la demarcació de Barcelona) va ser creada l'any 2019 i ofereix informació estadística en matèria d'habitatge dels 311 municipis de la demarcació de Barcelona. 

Ara acabem d'actualitzar la versió incorporant 35 indicadors nous als ja existents. La informació a l'INDI_MHAB està agrupada en quatre categories: les persones, l'habitatge, el mercat i les polítiques d'habitatge. Permet seleccionar un municipi i visualitzar les dades de cada indicador seleccionant la categoria en la qual s'enquadra, tot comparant l'evolució cronològica de cada indicador i la situació del municipi en l'indicador seleccionat en relació a altres municipis o en relació al conjunt de la demarcació. També permet generar informes i exportar les dades en format Open Office Calc de forma que puguin ser processades.

Entre els nous indicadors que s'incorporen amb aquesta darrera actualització destaquem:

En el bloc "L'HABITATGE", a les dades ja existents sobre nombre d'immobles d'ús residencial existents per municipi, la seva tipologia, antiguitat, superfície construida dels mateixos o el nombre d'habitatges ocupats o desocupats, s'afegeixen dos indicadors:

  • nombre d'habitatges amb certificat d'eficiència energètica, amb dades desagregades sobre la seva qualificació energètica.
  • nombre d'habitatges rehabilitats.

En el bloc "EL MERCAT", a les dades ja existents sobre nombre d'operacions de compravenda i d'arrendament a cada municipi, preus segons règim de tinença i dades sobre l'activitat promotora i constructora, s'han afegit dos indicadors:

  • esforç econòmic que ha de realitzar la població de cada municipi en l'adquisició d'un habitatge.
  • nombre de sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial (HPO) per municipi.

En el bloc "LES POLÍTIQUES", a les dades ja existents sobre el nombre d'ajuts a la rehabilitació o ajuts al pagament del lloguer atorgats al municipi, s'ha afegit un nou indicador:

  • nombre d'Habitatges amb Protecció Oficial per municipi amb qualificació protegida vigent, amb dades desagregades en funció de si aquests HPO són de promoció pública o privada i en funció de si són de venda o de lloguer. 

Podeu accedir a la nova versió de l'eina INDI_MHAB des del següent enllaç:

https://media.diba.cat/diba/indicadors-habitatge/index.html 

Us adjuntem també un vídeo tutorial en el que s'explica el maneig d'aquesta eina: