Actualitzem les dades del nostre visor Indi_Mhab (Indicadors Municipals d'Habitatge de la demarcació de Barcelona)

L'Oficina d'Habitatge de la Diputació de Barcelona té com un dels seus objectius estratègics el d'aportar coneixement i criteri per al disseny i la implementació de les polítiques locals d'habitatge. Aquest objectiu es desplega en diferents línies de suport. Una d'elles són els recursos d'assistència tècnica que oferim als ajuntaments per a la redacció de plans locals d'habitatge i de programes d'actuació municipal d'habitatge. Un altre dels recursos tècnics que oferim en aquesta línia d'actuació és l'Observatori Local d'Habitatge de la Diputació de Barcelona, que s'ocupa d'oferir en obert informació sobre aquest sector que ajudi en els processos de disseny, implementació i avaluació de les polítiques locals d'habitatge.

D'ençà de la creació fa uns anys de l'Observatori Local d'Habitatge s'ha anat diversificant la cartera de productes que oferirm. Un d'aquests, creat l'any 2019, és l'eina Indi_Mhab (Indicadors Municipals d'Habitatge de la demarcació de Barcelona) que ofereix un visor de dades estadístiques en matèria d'habitatge dels 311 municipis de la demarcació de Barcelona. Les dades s'agrupen en quatre categories: les persones, l'habitatge, el mercat i les polítiques d'habitatge. Permet cercar les dades per categoria i per municipi, aplicar filtres, comparar cada dada amb la seva mitjana,...

A l'abril de 2022 acabem d'actualitzar les dades de l'Indi_Mhab amb les estadístiques més recents sobre el mercat i les polítiques d'habitatge. 

Podeu accedir a la versió renovada del visor Indi_Mhab des del següent enllaç:

https://media.diba.cat/diba/indicadors-habitatge/index.html