La Diputació de Barcelona aprova una declaració refermant la defensa del dret a l'habitatge

El Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar en la sessió plenària celebrada el dijous de la setmana passada, dia 28 de març de 2019, una declaració en defensa del dret a l'habitatge. La sessió va estar marcada per l'adhesió, per unanimitat, a la "Declaració municipalista dels governs locals pel dret a l'habitatge i el dret a la ciutat" promoguda per l'Organització Mundial de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU).

Al text s'exigeixen «més competències jurídiques i fiscals per regular el mercat immobiliari amb la finalitat de lluitar contra l'especulació i garantir la funció social de la ciutat» i, «més recursos i ens comprometem a majors inversions per reforçar el parc de públic d'habitatge de lloguer a tots els nostres barris».

Amb la declaració, la Diputació es compromet a «impulsar solucions residencials mixtes, no purament governamentals però tampoc merament lucratives» i «a planificar ciutats mixtes, compactes i policèntriques on l'habitatge es beneficiï d'un context equilibrat i contribueixi a la sostenibilitat social, econòmica i mediambiental del teixit urbà»; així com també a «realçar la cooperació i la solidaritat en el si de xarxes municipalistes que defensin l'habitatge assequible i ciutats equitatives, justes i inclusives, impulsant estratègies a llarg termini i a escala metropolitana».

La declaració es basa en les fites assolides en la Nova Agenda Urbana d'Hàbitat III (Kioto, 2016) i l'impuls de "The Shift", una iniciativa global pel dret a l'habitatge desenvolupada amb el suport de CGLU, l'Oficina de l'Alt Comissionat de les Nacions per als Drets Humans i Leilani Farha, relatora Especial de les Nacions Unides sobre el Dret a l'Habitatge. A més, permet participar en la Comunitat de Pràctica global que reuneix ciutats pel dret a l'habitatge, que és un espai per intercanviar experiències, elaborar recomanacions polítiques i organitzar accions conjuntes d'incidència política.