Posem a l'abast dels ens locals material de suport per facilitar la implantació de projectes d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús

L'Oficina d'Habitatge de la Diputació de Barcelona, d'acord amb una de les seves línies d'actuació de prestar suport als ens locals en la provisió d'habitatge assequible i de qualitat, acaba de publicar al seu lloc web diferent material gràfic i audiovisual de divulgació del model d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús. Tot aquest material està a disposició de les entitats locals interessades en promoure la implantació al seu terme municipal d'un projecte d'aquest tipus. 

L'habitatge cooperatiu en la modalitat de cessió d'ús constitueix una de les formes conegudes com tinences intermitges d'habitatge, entre la propietat i el lloguer. Consisteix en que una organització cooperativa i sense ànim de lucre promou la construcció d'un edifici d'habitatges, habitualment sobre sòl públic al que accedeix mitjançant una cessió després d'un concurs públic. Es constitueix un dret de superfície, de forma que l'edifici serà propietat de la cooperativa però el sòl sobre el que s'ha edificat continua sent de titularitat pública i els socis de la cooperativa gaudeixen d'un dret d'ús dels habitatges que pot ser de durada determinada o indefinida.

Es tracta doncs d'un model alternatiu d'accés i tinença d'habitatge assequible que requereix la implicació dels socis cooperativistes i que permet desenvolupar projectes de convivència comunitària.

El material que hem produït inclou:

- Un tríptic que us podeu descarregar.

- Dues publicacions:

El document: Habitatge cooperatiu en cessió d'ús: eines i criteris per a la seva implementació a escala municipal.

El document: La coproducció d'habitatge a Catalunya: orientacions per al món local.

- Un vídeo divulgatiu.

Podeu accedir a tot aquest material des del següent enllaç:

https://www.diba.cat/web/hua/cooperatives