Convocatòria oberta dels Ajuts a l'adquisició d'Habitatges (CS2022)

Us recordem que fins el 30 de setembre o mentre hi hagi crèdit disponible els ajuntaments podeu optar a la convocatòria 2022 del recurs econòmic per a l'adquisició d'habitatges que promovem des de l'Oficina d'Habitatge de la Diputació de Barcelona en el marc del Catàleg de Serveis.

   

L'import màxim de l'ajut a atorgar és de 50.000 euros a destinar al finançament de la compravenda d'habitatges per part d'ajuntaments de la demarcació de Barcelona, operacions que s'han de realitzar sota dues línies d'actuació:

  • Adquisició d'habitatges a preu per sota de mercat.
  • Adquisició d'habitgatges en exercici del dret de tanteig i retracte previst en el Decret Llei 1/2015.

Més informació del recurs econòmic "Adquisició d'habitatges" en el marc del Catàleg de Serveis 2022 de la Diputació de Barcelona al següent enllaç:

https://catalegdeserveis-cercador.diba.cat/fitxa?id=22015 

Per a qualsevol aclariment al respecte podeu contactar amb la tècnica de referència d'aquest recurs de l'Oficina d'Habitatge de la Diputació de Barcelona: Núria Alonso Perramon (alonsopn@diba.cat/667994369).