La Diputació de Barcelona aprova una moció per accedir als habitatges amb preus de lloguer justos i estables

El Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar, el passat dijous 25 d'octubre, una moció per accedir als habitatges amb preus de lloguer justos i estables, presentada  pels grups de PSC-CP i Entesa, que ha estat aprovada amb els vots favorables dels grups proposants i PDeCAT, ERC-AM, CUP-PA i el diputat no adscrit; l’abstenció de Ciutadans i el vot en contra del PP.

Una moció que explicita que “cal augmentar l'oferta d'habitatges de lloguer assequible, la qual cosa exigeix programar un ampli conjunt de mesures a nivell estatal i autonòmic. Per tot plegat, hem de treballar de la mà del Govern Estatal, Govern de la Generalitat i entitats socials, per donar compliment al dret a un habitatge digne i assequible, dret bàsic de les ciutadanes i ciutadans per poder viure en igualtat”.