S'inicia el termini per sol·licitar un nou recurs de suport econòmic que oferim des de l'Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Regeneració Urbana de la Diba: Disseny d'accions innovadores en regeneració urbana

La Diputació de Barcelona destina 1,5 milions d'euros a finançar projectes innovadors en regeneració urbana.

L'Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Regeneració Urbana posa a disposició dels ens locals un nou recurs econòmic per promoure el desenvolupament d'instruments innovadors per a la transformació de pobles i ciutats en clau sostenible, en règim d'adjudicació directa amb concurrència.

Les actuacions poden fer referència a totes aquelles temàtiques que contribueixin a aquesta transformació, com ara, cohesió social; connectivitat i digitalització; mitigació del canvi climàtic; mobilitat i accessibilitat i altres i és requisit per a la concessió que siguin innovadores pel que fa al seu objecte, a la metodologia aplicada o al resultat previst.

Aquest ajut està destinat a costejar el disseny de les actuacions a implementar i el poden sol·licitar tots els ens locals de la província amb independència del nombre d'habitants.

L'import màxim a sol·licitar és del 70% del pressupost de l'actuació amb un import màxim de 150.000 euros i el període d'execució inclou els anys 2024 i 2025. Per tant, es pot demanar per a actuacions ja iniciades durant aquest any.

El termini per presentar la sol·licitud finalitza el 16 de setembre d'aquest any.