Destacats

L'Oficina d'Habitatge ja té un compte de Twitter propi

Una de les tres línies estratègiques d'actuació de la nostra Oficina d'Habitatge de la Diputació de Barcelona és la de consolidar una Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge (XSLH) i, dins d'aquesta línia, un objectiu cabdal és donar-vos un suport formatiu, informatiu i relacional a tots i totes els professionals que presteu els serveis locals d'habitatge als ens locals de la demarcació de Barcelona.

Deixant de banda la formació que organitzem, pel que fa al suport informatiu i relacional, el canal de comunicació convencional que hem fet servir per a prestar aquest suport ha estat aquesta Comunitat Virtual de la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge, comunitat de pràctiques d'accés restringit per als seus membres. 

El nostre posicionament a les xarxes socials però ha estat fins ara baix, només comptavem amb el hastag a Twitter #habitatgediba. Ara ens plau informar-vos que ja comptem amb un perfil propi de l'Oficina d'Habitatge a Twitter: https://twitter.com/habitatgediba

Publicació d'unes guies sobre els continguts específics en els àmbits d'habitatge, urbanisme, activitats i protecció civil

més informació sobre el curs

Amb motiu de la impartició del curs "Introducció a l'habitage, l'urbanisme, les activitats i la protecció civil. Formació per a nous càrrecs electes" que ha tingut lloc els dies 11 i 13 de desembre de 2019, la Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats (GSHUA) de la Diputació de Barcelona ha editat una guia específica per a cadascun d'aquests tres àmbits que s'ha presentat en l'esmentada acció formativa, com a documentació de consulta i repositori documental sobre la informació més important que sobre cada àmbit hauria de conèixer un regidor/a local amb competències en la matèria.

Aquestes guies han estat editades amb l'eina web wiki, adaptada per la Diputació de Barcelona amb la denominació Formawiki i que permet el disseny, la creació i la publicació de continguts.

Us adjuntem l'enllaç des del que podeu accedir a la guia d'habitatge, estructurada en quatre àmbits:

  • Introducció i reptes
  • Marc legal i competencial de les polítiques públiques d'habitatge
  • Habitatge i Món Local (amb un recull dels 47 instruments o actuacions més destacades que, en matèria d'habitatge, es poden impulsar des d'una administració local)
  • Suport DIBA

https://media.diba.cat/diba/html/hua/wiki/habitatge/index.html

La Diputació de Barcelona aprova una declaració refermant la defensa del dret a l'habitatge

El Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar en la sessió plenària celebrada el dijous de la setmana passada, dia 28 de març de 2019, una declaració en defensa del dret a l'habitatge. La sessió va estar marcada per l'adhesió, per unanimitat, a la "Declaració municipalista dels governs locals pel dret a l'habitatge i el dret a la ciutat" promoguda per l'Organització Mundial de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU).

divendres
30
09:30h
Setembre 2016

Convocatòria Taller 3: La detecció de l'habitatge buit (Espais monogràfics mobilització de l'habitatge cap al lloguer assequible)

Un cop tornats de vacances, reiniciem amb el cicle monogràfic de tallers d’espais d’experiències dedicats a l’habitatge desocupat. En particular, el taller té com a objectiu analitzar les eines que els ajuntaments tenen a la seva disposició per a detectar indicis de desocupació en el parc d’habitatges tenint en compte el marc normatiu vigent en matèria d’habitatge i de protecci