La Diputació de Barcelona i sis municipis barcelonins signen amb el MITMA un protocol de col·laboració per l'impuls dels Plans d'Acció Local de l'Agenda Urbana

La nova ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA), Raquel Sánchez, va signar ahir, 19 de juliol, convenis de col·laboració per a l'elaboració de Plans d'Acció Local de l'Agenda Urbana Espanyola amb la Diputació de Barcelona i amb els ajuntaments de Sant Boi de Llobregat, Viladecans, Gavà, Terrassa, Granollers i Sant Feliu de Llobregat.

Aquest protocol forma part del desplegament per part de la Secretaria General d'Agenda Urbana i Habitatge de l'Agenda Urbana Espanyola, com a marc estratègic, no normatiu, que planteja la col·laboració interadministrativa en favor del desenvolupament sostenible dels espais urbans.

L'Agenda Urbana Espanyola, alineada amb la Nova Agenda Urbana de Nacions Unides i amb l'Agenda Urbana de la Unió Europea, és el marc estratègic d'actuació en favor d'un desenvolupament territorial i urbà sostenible a l'Estat espanyol. Si la Nova Agenda Urbana de Nacions Unides formula 18 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), l'Agenda Urbana Espanyola s'estructura en 10 objectius estratègics (sent el vuité garantir l'accés a l'habitatge), 30 objectius específics i 291 línies d'actuació.

A l'acte, la ministra ha anunciat que el Pla d'Acció de la Diputació de Barcelona serà considerat com un projecte pilot de l'Agenda Urbana Espanyola, una bona pràctica replicable per altres administracions locals en l'elaboració dels seus respectius plans d'acció.

La signatura d'aquests convenis contribuirà a facilitar la implementació de l'Agenda Urbana i, per fer-ne l'avaluació de l'assoliment dels compromisos adquirits, es va acordar crear una Comissió de Seguiment.

Veure la nota de premsa al següent enllaç.