L'Oficina d'Habitatge ja té un compte de Twitter propi

Una de les tres línies estratègiques d'actuació de la nostra Oficina d'Habitatge de la Diputació de Barcelona és la de consolidar una Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge (XSLH) i, dins d'aquesta línia, un objectiu cabdal és donar-vos un suport formatiu, informatiu i relacional a tots i totes els professionals que presteu els serveis locals d'habitatge als ens locals de la demarcació de Barcelona.

Deixant de banda la formació que organitzem, pel que fa al suport informatiu i relacional, el canal de comunicació convencional que hem fet servir per a prestar aquest suport ha estat aquesta Comunitat Virtual de la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge, comunitat de pràctiques d'accés restringit per als seus membres. 

El nostre posicionament a les xarxes socials però ha estat fins ara baix, només comptavem amb el hastag a Twitter #habitatgediba. Ara ens plau informar-vos que ja comptem amb un perfil propi de l'Oficina d'Habitatge a Twitter: https://twitter.com/habitatgediba

La intenció d'aquest compte és obrir nous canals de comunicació i participació, així com donar més visibilitat a la tasca que fem des de l'Oficina d'Habitatge de la Diputació i des de les oficines municipals i comarcals d'habitatge, i també ampliar els contactes amb altres professionals interessats en les polítiques públiques d'habitatge.

Us animem a que ens seguiu des del vostre perfil de Twitter personal o corporatiu per tal d'informar-vos amb més immediatesa de tota la informació rellevant pel personal dels sector de l'habitatge de la demarcació de Barcelona.