La DIBA habilita un Espai de formació dels càrrecs electes que inclou un recull formatiu per a la "cartera" d'habitatge

Us informem que la Direcció de Serveis de Formació de la Diputació de Barcelona acaba d'habilitar al seu lloc web un apartat amb un recull de píndoles d'autoformació adreçades als càrrecs electes dels governs locals. Aquest Espai pretén recollir tots els coneixements i habilitats requerits per a encapçalar cada regidoria (consum, medi ambient, promoció econòmica, serveis socials,...).

Aquests recursos autoformatius s'han elaborat en format formawiki, una eina wiki de producció de materials didàctics adaptada per la Diputació de Barcelona utilitzant la plataforma Moodle.

Pel que fa a la Regidoria d'Habitatge, els continguts del recurs han estat elaborats per l'Oficina d'Habitatge de la Diputació de Barcelona i s'estructura en diferents apartats com l'estat i els reptes de les polítiques d'habitatge als ens locals de la demarcació de Barcelona, el marc normatiu i competencial de les polítiques d'habitatge, els principals instruments de les polítiques locals d'habitatge així com enllaços externs d'interès o un glossari de termes. 

Enllaç al recurs d'autoformació de la Regidoria d'Habitatge [enllaç]

Enllaç a l'Espai de formació dels càrrec electes [enllaç]