Servei web de consultes de la Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats

Consultes GSHUA, un servei per resoldre els dubtes puntuals dels ens locals en matèria d'habitatge, urbanisme i activitats


"Consultes GSHUA és una iniciativa de la Diputació de Barcelona que va dirigida a tècnics o càrrecs electes dels ens locals per atendre consultes puntuals, de manera àgil i rigorosa, sobre aquells dubtes de caire tècnic-jurídic que es plantegen en la pràctica diària de l'administració local. És un servei en línia per aconseguir una atenció accessible i continuada.

Aquest servei es va posar en marxa, ara fa un any, per millorar i ampliar el suport que s'ofereix al món local en habitatge, urbanisme i activitats.

A través del web es troba el formulari en línia a disposició dels usuaris que vulguin formular consultes. Les respostes s'envien després per correu electrònic. Si la complexitat de la consulta requereix més informació i detall, es contacta telefònicament amb l'usuari i, si cal, es concerta també una reunió per tractar el tema amb més profunditat. Finalment, acompanyant la resposta, s'envia un qüestionari de satisfacció perquè es pugui valorar el servei rebut.

En aquest enllaç podreu veure una infografia que explica el funcionament del servei. I en aquest altre enllaç n'hi ha una altra amb les dades de resultats del primer any.

Josep-Ramon Mut i Bosque
Diputat delegat d'Urbanisme i Habitatge
Àrea de Territori i Sostenibilitat