NOVETAT: A partir de l'1 de juliol incorporem al Catàleg de Serveis 2022 de la Diputació de Barcelona un nou recurs anomenat "Espai Promovem: impuls per a l'obra nova i la gran rehabilitació"

Ens plau presentar-vos el nou recurs que l'Oficina d'Habitatge de la Diputació de Barcelona acaba d'incorporar al Catàleg de Serveis 2022 de la Diputació de Barcelona. Es tracta d'una nova línia d'assistència tècnica que posem a disposició dels ens locals i que es podrà sol·licitar a partir de l'1 de juliol i fins a finals d'any. Aquest nou recurs anomenat "Espai Promovem: impuls per a l’obra nova i la gran rehabilitació" és un espai de reflexió, interrelació, creació i transferència de coneixement sobre el procés de promoció d’habitatge social i assequible així com de suport al desenvolupament d’actuacions d’habitatge d’obra nova i gran rehabilitació.

Destinataris: Ajuntaments, consells comarcals, consorcis locals i entitats municipals descentralitzades.

Requisits de concessió: Disposar d'un o més solars reservats a ús residencial o immobles de propietat o cedits.

Un dels objectius estratègics de l'Oficina d'Habitatge és donar suport a la provisió d’habitatge assequible i de qualitat al món local.  Amb l'arribada dels fons europeus Next Generation és necessari impulsar i reforçar el suport que ofereix l’Oficina en matèria de promoció d’obra nova i gran rehabilitació. Per aquest motiu s’ha creat aquest nou recurs tècnic en règim de concessió directa amb concurrència.

El recurs inclou l'accés a grups de treball de la Diputació de Barcelona i als productes informatius, formatius i relacionals que es generin. Es preveu que hi hagi un espai propi de la Comunitat Virtual d’Habitatge per facilitar l'intercanvi de coneixements de l'Espai Promovem.

Es plantegen 2 tipus de grups de treball amb una doble dimensió: relacional i operativa. El primer grup, el relacional, tindrà per objecte obrir un espai de debat i d'intercanvi de coneixement sobre qüestions genèriques de l'impuls a la promoció d’obra nova i a la gran rehabilitació. Es preveu que hi hagi grups de treball relacional sobre les següents temàtiques:

 • Viabilitat de l’actuació
 • Procés de licitació
 • Projecte i construcció
 • Adjudicació i gestió

El segon grup, el grup operatiu, estarà destinat a donar suport a la licitació i la gestió del parc d'habitatges públic. S'agruparan les sol·licituds per crear espais de treball adaptats als interessos expressats pels ens locals.  Es podrà demanar suport en els àmbits següents:

 • Suport a la gestió directa: la licitació d'un projecte i/o obra
 • Suport a la gestió indirecta: 
  • licitació d'un dret de superfície
  • licitació d'una concessió administrativa
  • cessió de sòl per obra futura
  • cooperatives en cessió d'ús
 • Suport a la gestió: procediments d'adjudicació i implantació del servei públic

L'activació dels grups de treball dependrà del nombre de sol·licituds rebudes i dels recursos de l'oficina.

Per saber-ne més, podeu consultar la fitxa del recurs al Catàleg de Serveis 2022