Vius a Barcelona? Vols col·laborar en el projecte Habitas aportant dades de la qualitat de l'aire interior i de la ventilació del teu habitatge?

L'entitat ISGlobal està liderant el projecte multidisciplinar "Entorn urbà i salut" en el que hi participen l'Ajuntament de Barcelona i altres entitats. La Diputació de Barcelona també hi és present amb la participació de diferents àrees organitzatives, entre elles, la nostra Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats (GSHUA). El projecte té per objecte proposar millores que contribueixin a crear entorns urbans més saludables, sostenibles i cohesionats.

En el marc d'aquest programa, ISGlobal va convocar uns premis a la recerca en aquests camps que van ser lliurats el passat mes de març. Un dels projectes que va resultar guardonat va ser "Habitatge i Salut o Habitas" obra de la investigadora Carlota Sáenz de Tejada, el projecte pretén demostrar amb evidències empíriques la interrelació entre les deficiències en les condicions d'habitabilitat d'un habitatge i l'estat de salut de les persones que hi resideixen. Aspecte aquest de gran importància en el context actual per la desigual incidència de la pandèmia de la COVID-19 i el fet de residir en un habitatge adequat o no. Més informació del projecte Habitas al següent enllaç.

Ara el projecte Habitas passa a la fase d'implementació. Per tal d'estudiar millor aquestes qüestions estan cercant una mostra d'uns trenta habitatges ubicats a Barcelona ciutat, mostra que sigui representativa de diferents tipologies residencials, en els quals instal·laran durant sis mesos un sensor que mesurarà els nivells de contaminació de l'aire interior de l'immoble i la ventilació. 

Si vols formar part d'aquest estudi, omple abans de finals del mes d'abril les dades del formulari que trobaràs al següent enllaç