Noves publicacions de la Diputació de Barcelona: Polítiques d'habitatge en petits municipis i Desenvolupament rural i noves habitabilitats

Compartim les dues noves publicacions que acabem d'editar des de l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona i que varen ser presentades ahir, dia 9 de març.

El llibre Polítiques d'habitatge en petits municipis analitza les problemàtiques dels municipis petits i vol contribuir a millorar l'encaix de les polítiques d'habitatge a les especificitats dels muncipis de menor població, entre les que acostuma a donar-se una significativa presència d'habitatges desocupats, un elevat pes de les segones residències, estat general del parc edificat d'ús residencial amb grans necessitats de rehabilitació, tipologies residencials i grandàries que, en molts casos, no s'adequen a les necessitats actuals de les persones que hi resideixen, entre d'altres. Al llibre també es mostren programes i actuacions que s'hi estan desenvolupant de foment de la mobilització dels habitatges buits, entre els quals els de la Diputació de Barcelona.

Aquesta publicació recull les contribucions del seminari "Polítiques d'habitatge en petits municipis. Especificitats, innovació i governança multinivell", celebrat l'octubre de 2020 i organitzat pel Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo - Centre Ernest Lluch, comptant amb el suport de l'Oficina d'Habitatge de la Diputació de Barcelona.

Enllaç al document Polítiques d'habitatge en petits municipis

El llibre Desenvolupament rural i noves habitabilitats proposa una definició del concepte ruralitat i vol enriquir l'anàlisi de les causes del despoblament rural i contribuir a proposar solucions a aquest fenomen.

Aquest llibre recull les contribucions del taller "Desenvolupament rural i noves habitabilitats al Berguedà", organitzat pel Consell Comarcal del Berguedà, l'Associació per al Desenvolupament Rural de la Catalunya Central, la Universitat Politècnica de Catalunya Barcelona Tech (UPC) i la Càtedra d'Innovació en Habitatge de la Universitat Politècnica de València (UPV), comptant amb la col·laboració de l'Oficina d'Habitatge de la Diputació de Barcelona.

Enllaç al document Desenvolupament rural i noves habitabilitats