La Diputació de Barcelona convoca subvencions per valor total de 724.000 euros a favor d'entitats socials que gestionin habitatges d'inserció social

Us donem trasllat de la convocatòria d'ajut econòmic, en règim de concurrència competitiva, que han obert des de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona adreçada a entitats sense ànim de lucre que gestionin pisos d'inclusió social integrats a la Xarxa d'Habitatges d'Inserció Social (XHIS).

L'objecte d'aquesta convocatòria és donar suport econòmic als programes socials que es desenvolupen en aquests habitatges d'inclusió que donen un allotjament temporal a persones en situació d'exclusió social. S'hi poden acollir totes les entitats sense ànim de lucre que gestionen aquests habitatges a qualsevol municipi de la demarcació de Barcelona, amb independència del nombre de pisos que gestionin.

La dotació pressupostària total d'aquesta convocatòria és de 724.000 euros. L'aportació mínima per entitat que concorri a aquesta convocatòria i resulti subvencionable és de 600 euros. El termini de presentació de sol·licituds va començar el dia 10 de juny i finalitzarà el dia 15 de juliol de 2021.

Més informació d'aquesta convocatòria (bases reguladores, procediment de sol·licitud, documentació requerida i contacte de la unitat gestora convocant de la Diputació de Barcelona) al següent enllaç:

https://www.diba.cat/web/benestar/subvencions-entitats-xarxa-habitatge-2021