Obert el termini de presentació de sol·licituds dels recursos oferts als ens locals inclosos al Catàleg de Serveis 2024 de la Diputació de Barcelona. L'Oficina d'Habitatge ofereix 10 recursos, per a 5 dels quals el termini finalitza el 8 de febrer de 2024

     

El Ple de la Diputació de Barcelona del 21 de desembre de 2023 ha aprovat el nou Pla Xarxa de Governs Locals 2024-2027. Per a la convocatòria 2024 del Catàleg de Serveis s'inclouen 374 recursos a disposició de les entitats locals de la demarcació de Barcelona. La dotació pressupostària inicial és de 168,5M€.

El dia 28 de desembre de 2023 s'ha obert el termini de presentació de sol·licituds de tots aquests recursos. A través del cercador de recursos podeu consultar tota l'oferta i fer cerques de les diferents línies d'assistència per matèria, tipologia de recurs (econòmic, tècnic o material), unitat promotora de cada recurs, etc. Cal recordar que per al primer període de sol·licituds, en el cas dels ajuts econòmics i de suport tècnic en règim de concurrència competitiva, el termini de sol·licitud finalitza el dia 8 de febrer de 2024.

La nostra Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats (GSHUA) posa a l'abast dels ens locals un total de 28 recursos de suport tècnic i econòmic, que també trobareu enllaçats des del nostre web.

Per part de l'Oficina d'Habitatge s'ofereixen 6 recursos tècnics i 4 econòmics. Cal destacar l'augment del pressupost destinat als ajuts a l'Adquisició d'habitatges, els ajuts a la Reforma, condicionament i rehabilitació d'habitatges municipals o cedits, i al fons de prestació de Suport als Serveis Locals d'Habitatge. D'aquesta manera, s'han ampliat els imports màxims subvencionables en, fins a 100.000 euros per a l'adquisició de més d'un habitatge, i per sol·licitar fins a 50.000 euros per actuacions de reforma i/o condicionament d'habitatges de titularitat municipal que tinguin un termini d'execució anual (25.000 euros en cas de ser habitatges cedits). També s'han introduït millores puntuals en la formulació dels criteris i subcriteris de valoració d'alguns recursos per tal de fer-los més entenedors.

Al quadre inferior trobareu cada recurs que ofereix l'Oficina d'Habitatge amb l'enllaç a la fitxa respectiva del Catàleg de Serveis 2024, així com les dades de contacte del personal tècnic de referència que gestiona cada recurs. Us recomanem que contacteu prèviament amb el tècnic/a de referència per tal que us orienti i assessori abans de presentar la sol·licitud pel Portal Municipal de Tràmits (PMT). També us podeu adreçar directament a l'Oficina d'Habitatge de la Diputació de Barcelona (Tel. 934.022.932. Correu electrònic: o.habitatge@diba.cat).

NOM RECURS TIPUS RECURS TERMINI SOL·LICITUD TÈCNIC/A DE REFERÈNCIA TELÈFON CORREU
Plans locals d'habitatge Tècnic 08/02/2024 Ània Pluma Vilanova 678.043.896 plumava@diba.cat
Programes d'actuació municipal d'habitatge Tècnic 08/02/2024 Benet Fusté Espargaró 617.170.042 fusteeb@diba.cat
Estratègies sectorials d'habitatge Tècnic 08/02/2024 Isabel Ezpeleta García 667.994.545 ezpeletagi@diba.cat
Estudis d'actuacions d'habitatge i rehabilitació Tècnic 08/02/2024 Lena Vidal Corsà 667.994.323 vidalcl@diba.cat
Espai Promovem: impuls per a la promoció d'obra nova i gran rehabilitació Tècnic 31/12/2024 Lena Vidal Corsà 667.994.323 vidalcl@diba.cat
Reforma, condicionament i rehabilitació d'habitatges municipals o cedits Econòmic 08/02/2024 Natalia Alesina Núñez 677.532.986 alesinann@diba.cat
Adquisició d'habitatges Econòmic 31/10/2024 Núria Alonso Perramon 667.994.369 alonsopn@diba.cat
Suport als serveis locals d'habitatge Econòmic No cal sol·licitud. Concessió directa amb concurrència als ens locals que compleixen determinats requisits Carlos Heredia Miño 667.994.347 herediamcr@diba.cat
Servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge Econòmic No cal sol·licitud. Concessió directa amb concurrència als ens locals que compleixen determinats requisits Miquel Ortiz Gómez 671.489.666 ortizgm@diba.cat
Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge Tècnic 31/12/2024 Marta Pradal Gómez 667.994.360 pradalgm@diba.cat

El dia 24 de gener està prevista una sessió de presentació de l'Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Regeneració Urbana i d'explicació més detallada de tota l'oferta de recursos del Catàleg de Serveis 2024 en aquests tres àmbits. Més informació d'aquesta sessió al següent enllaç.

1 comentari

Heredia Miño, Carlos

Des del següent enllaç us podeu descarregar una guia amb tota la informació detallada d'aquests deu recursos que ofereix l'Oficina d'Habitatge al Catàleg de Serveis 2024 de la Diputació de Barcelona.

Recordeu que el dia 24 de gener hem organitzat una sessió de presentació de les novetats del Catàleg de Serveis 2024 en els àmbits d'habitatge, urbanisme i activitats regulades i protecció civil en la que també presentarem la nova Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Regeneració Urbana. Tota la informació d'aquesta sessió al següent enllaç.