El nostre visor de dades d'habitatge INDI_MHAB ha estat reconegut com el quart millor repositori de dades obertes d'interès per al Tercer Sector Social de Catalunya

En el marc del Smart City Expo World Congress 2023, que es va celebrar a Barcelona del 7 al 9 de novembre, l'associació Iniciativa Barcelona Open Data va presentar el rànquing #50datasets amb propòsit social. Aquest és un repositori de diferents fonts de dades obertes d'interès per al Tercer Sector Social de Catalunya.

Un "data set" és una font de dades obertes, és a dir, dades accessibles, organitzades i estructurades amb accés obert per a que qualsevol persona pugui accedir a la informació, descarregar-se-la i utilitzar-la.

En aquest rànquing de #50datsets amb propòsit social trobem llistats de dades obertes com les trucades que es reben el telèfon d'atenció contra la violència masclista, la distribució de les persones beneficiàries de prestació econòmica o servei per grau de dependència o les dades de noves arribades a Catalunya d'infants i joves no acompanyats d'origen migrant, entre moltes altres. Per a cada data set es fa referència a l'entitat promotora de cada iniciativa, la persona de contacte i l'enllaç a la URL de cada data set.

En aquest rànquing figura en la quarta posició el nostre visor INDI_MHAB (Indicadors Municipals d'Habitatge de la demarcació de Barcelona) que vam desenvolupar en 2019 des de l'Observatori Local d'Habitatge de la Diputació de Barcelona. INDI_MHAB ofereix informació actualitzada en matèria d'habitatge amb més de 80 indicadors sobre els 311 municipis de la demarcació de Barcelona.

El rànquing #50datasets socials es pot consultar des d'aquest enllaç.